• pro_banner

مرکز اطلاعات

راه حل 5

این پروژه مرکز داده 100 مگاوات برای کارخانه بیت کاوی در منطقه ایرکوتسک، فدراسیون روسیه است.CNC Electric تحویل ترانسفورماتور 3200KVA 10/0.4KV.