• pro_banner

ماموریت، چشم انداز و ارزش ها

چشم انداز

برای اینکه اولین انتخاب در صنعت برق باشید، قدرت را برای زندگی بهتر ارائه دهید

ماموریت

اجازه دهید دنیا با محصولات برقی حرفه ای کم هزینه از عملکرد بالا لذت ببرد

ارزش های

کاربر محور، کار تیمی، صداقت، نوآوری، اشتیاق، فداکاری.

حدود 6